top of page

פרופיל דורופולימרשטוח המשמש בעיקר לסיומת חיפויי קיר. ניתן גם ליצור איתו מסגרות קיר.

פרופיל שטוח דורופולימר PX169

  • רוחב: 5.5 ס"מ

    עובי: 3.4 ס"מ

    אורך: 2 מטר

bottom of page