top of page

פרופיל תאורה מתוחכם, מתוך הקולקציה המינימליסטית המאפשר משחקי אור מעוצבים מתקרה לקיר ובחזרה.

הפרופיל מגיע עם כיסוי מובנה כך שלא נשאר מקום לאבק ולא נוצר סינוור מהתאורה.

IL12 פרופיל תאורה דורופולימר

  • רוחב: 2.5 ס"מ

    עובי: 2 ס"מ

    אורך: 2 מטר

bottom of page