עיצוב פנים: הבית של עידה
עיצוב פנים: הבית של עידה

עיצוב: אד' מיכל קמינצקי
עיצוב: אד' מיכל קמינצקי

עבודות גבס: גבסט צילום: גלעד רדט

עיצוב: אד' מיכל קמינצקי
עיצוב: אד' מיכל קמינצקי

עבודות גבס: גבסט צילום: גלעד רדט

עיצוב פנים: הבית של עידה
עיצוב פנים: הבית של עידה

1/13