תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני
תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני

אדריכלות: שיינפלד אדריכלים צילום: הגר דופלט

תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני
תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני

אדריכלות: שיינפלד אדריכלים צילום: הגר דופלט

תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני
תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני

אדריכלות: שיינפלד אדריכלים צילום: הגר דופלט

תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני
תכנון ועיצוב פנים: שרון ארני

אדריכלות: שיינפלד אדריכלים צילום: הגר דופלט

1/12