בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך
בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך

עיצוב פנים: רשל פישבך צילום: אלעד גונן

בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך
בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך

עיצוב פנים: רשל פישבך צילום: אלעד גונן

בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך
בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך

עיצוב פנים: רשל פישבך צילום: אלעד גונן

בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך
בית קלאסי בעיצוב רשל פישבך

עיצוב פנים: רשל פישבך צילום: אלעד גונן

1/5