משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד
משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד

עיצוב פנים: סטודיו אדריכלים רואי דויד צילום: איתי בנית

משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד
משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד

עיצוב פנים: סטודיו אדריכלים רואי דויד צילום: איתי בנית

משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד
משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד

עיצוב פנים: סטודיו אדריכלים רואי דויד צילום: איתי בנית

משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד
משרדי Dynamic Yield / דיינמיק יילד בעיצוב סטודיו אדריכלים רואי דויד

עיצוב פנים: סטודיו אדריכלים רואי דויד צילום: איתי בנית

1/9