בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי
בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי

עיצוב פנים: מיכל קמינצקי צילום: איציק אבוחצירא

בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי
בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי

עיצוב פנים: מיכל קמינצקי צילום: איציק אבוחצירא

בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי
בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי

עיצוב פנים: מיכל קמינצקי צילום: איציק אבוחצירא

בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי
בית מודרני-קלאסי בעיצוב מיכל קמינצקי

עיצוב פנים: מיכל קמינצקי צילום: איציק אבוחצירא

1/6
חזרה לפרויקטים