בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי
בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי

תכנון וביצוע: מאיר אינדורסקי "דקורטו" צילום: יצחק אבוחצירא

בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי
בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי

תכנון וביצוע: מאיר אינדורסקי "דקורטו" צילום: יצחק אבוחצירא

בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי
בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי

תכנון וביצוע: מאיר אינדורסקי "דקורטו" צילום: יצחק אבוחצירא

בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי
בית יוקרתי בעיצוב מאיר אינדורסקי

תכנון וביצוע: מאיר אינדורסקי "דקורטו" צילום: יצחק אבוחצירא

1/7