בית בעיצוב מינדי לודמיר
בית בעיצוב מינדי לודמיר

עיצוב פנים: מינדי לודמיר ביצוע: דקורטו - מאיר אינדורסקי צלם: איציק אבוחצירא

בית בעיצוב מינדי לודמיר
בית בעיצוב מינדי לודמיר

עיצוב פנים: מינדי לודמיר ביצוע: דקורטו - מאיר אינדורסקי צלם: איציק אבוחצירא

בית בעיצוב מינדי לודמיר
בית בעיצוב מינדי לודמיר

עיצוב פנים: מינדי לודמיר ביצוע: דקורטו - מאיר אינדורסקי צלם: איציק אבוחצירא

בית בעיצוב מינדי לודמיר
בית בעיצוב מינדי לודמיר

עיצוב פנים: מינדי לודמיר ביצוע: דקורטו - מאיר אינדורסקי צלם: איציק אבוחצירא

1/8